Visie


Ziekteverzuim is primair de verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer.
 

Vaak is het niet nodig dat een bedrijfsarts er zich actief mee bemoeit.
Wel achten wij het belangrijk dat een bedrijfsarts op de achtergrond "meekijkt" bij alle meldingen.
 

Het sociaal vangnet is echter afgebouwd en arbeidsongeschiktheid heeft meer dan ooit forse financiële consequenties voor werknemer en werkgever.
 

Daarom is het onze mening dat bij ernstige problematiek inzet van een bedrijfsarts essentieel is om in die gevallen verzekerd te zijn van de kwalitatief beste ondersteuning.
 

Professionele verzuimbegeleiding is pas mogelijk als aan een aantal basis voorwaarden is voldaan.
 

Onze visie is dat er pas optimaal rendement is voor zowel werkgever als werknemer wanneer er een samenwerkingsverband is met de arbo-dienst op basis van de volgende condities:

- De bedrijfsarts moet het bedrijf kennen, moet weten welke functies er zijn, moet de fysieke danwel geestelijke belasting van de functies kennen.

- De bedrijfsarts moet op de hoogte zijn van relevante ontwikkelingen binnen het bedrijf (bijv. reorganisaties).

- De bedrijfsarts moet zeer regelmatig contact hebben met het bedrijf en moet zijn spreekuren zelf doen.

- De bedrijfsarts moet meekijken met iedere ziekmelding en is primair vanuit de arbo-dienst verantwoordelijk voor het proces.

- De bedrijfsarts moet goed bereikbaar zijn, voor zowel werkgever als werknemer.

 

Daarom doen wij over het algemeen geen eenmalige spreekuren maar werken we vrijwel alleen met contracten.
 

Onze visie heeft geresulteerd in een gestaag groei van onze Arbo-dienst, een minimaal aantal klachten en een minimaal aantal opzeggingen.
En vanwege het feit dat we weinig "overhead" hebben kunnen we onze dienstverlening aanbieden voor zeer scherpe tarieven.
 

 • Nieuws


  • Verhuizing

   Per 1 november zijn wij verhuisd! Lees verder...

  • Grieppandemie voor bedrijven en organisaties

   Grieppandemie voor bedrijven en organisaties Lees verder...

  • Verlenging certificaat

   Verlenging Arbo-dienst certificaat - Behalen ISO certificaat. Lees verder...

  • Voor een compleet overzicht van onze nieuwsfeiten klikt u hier!

 • Zoeken  Op trefwoord:


  Op categorie: